xxx

Van afval naar grondstof

Martens en COVRA verwerken restwarmte

TERNEUZEN | 09-2014 | In het havengebied van Vlissingen is het project Sloewarmte begonnen. Daarbij wordt de restwarmte van olieraffinaderij Zeeland Refinery gebruikt door andere bedrijven in Vlissingen-Oost. Het doel is om de uitstoot van kooldioxide te beperken en kosten te besparen.

Pijpleidingen

Voor het project hebben havenbedrijf Zeeland Seaports, Evides Industiewater en Martens Cleaning het bedrijf Sloewarmte BV opgericht. Via pijpleidingen wordt restwarmte van de raffinaderij naar Martens en COVRA getransporteerd. De restwarmte wordt door Martens gebruikt om schone stookolie te maken uit afgewerkte olie en COVRA benut de restwarmte voor klimaatbeheersing.

 


Bron: Omroep Zeeland

Duurzame restwarmtekoppeling in het Sloegebied

Bel direct: 06 10 95 58 66