• Evides Industriewater

  • Zeeland Refinery

  • Martens Cleaning

  • COVRA

Duurzame restwarmtekoppeling in het Sloegebied

Bel direct: 06 10 95 58 66

Hergebruik restwarmte door bedrijven in de Sloehaven bij Vlissingen

Hoe het werkt

Het originele idee voor het Sloewarmte project is afkomstig van Jan Hoondert, eigenaar van Martens Cleaning B.V. Om het idee te kunnen verwezenlijken is door Martens Cleaning, Zeeland Seaports en Evides Industriewater Sloewarmte BV opgericht. 

Bij Zeeland Refinery komt tijdens het productieproces restwarmte vrij met een temperatuur van 130°C. Deze restwarmte wordt vervolgens door een pijpleiding van 2,5 km getransporteerd naar Martens. Met het warme water wordt ingezamelde afgewerkte olie (sludge) verwerkt tot schone bruikbare stookolie. Het afgekoelde water wordt via een 2,5 km lange pijpleiding weer naar Zeeland Refinery getransporteerd.

Een derde partij, COVRA, zet de restwarmte in voor klimaatbeheersing in de verwerkingsgebouwen en op kantoor. 

Lager gasverbruik

Bij zowel Martens en COVRA zal de duurzame restwarmte van Zeeland Refinery het gebruik van fossiele brandstof fors verlagen.

De Rijksoverheid en de provincie Zeeland financieren gezamenlijk ongeveer 50% van de totale projectkosten. De ingebruikname van het systeem staat gepland voor het derde kwartaal van 2015.

Duurzaamheid in de kanaalzone Terneuzen-Gent

Het initiatief van Sloewarmte staat niet op zich. In Zeeland heeft men reeds ervaring opgedaan met soortgelijke duurzame projecten. Een ander in Zeeland gevestigd bedrijf, Yara Sluiskil heeft in samenwerking met Zeeland Seaports een project gerealiseerd waarbij lokale kassen worden voorzien van restwarmte en rest CO2 afkomstig van Yara Sluiskil.

In 2015 zal naar verwachting een tweede project van de Green Deal Zeeland starten. In Terneuzen zal een biomassacentrale energie gaan leveren aan een chemisch complex.

Vermindering CO2 uitstoot

Een restwarmte project zoals nu wordt gerealiseerd, is een goede start voor het realiseren van vervolgprojecten of het opschalen van bestaande projecten. Bij het raffinage proces komt een grote hoeveelheid restwarmte vrij.
Wanneer slechts 1% van de totale restwarmte wordt afgevangen, dan levert dit genoeg op om 2.5 MW thermisch vermogen te genereren, dit is het equivalent van een aardgasverbruik van 2.4 mlj Nm³/j en een reductie van CO2 4,300 ton per jaar.

Oprichting Sloewarmte vergroot zichtbaarheid restwarmte

Na enige jaren aan voorbereiding is Sloewarmte BV officieel gestart op 29 september 2014. Piet de Boks, directeur van Sloewarmte BV, wil de inzet van restwarmte stimuleren en beter zichtbaar maken. Er is veel publiciteit over technologieën rond windenergie, maar ook restwarmte kan een grote bijdrage leveren aan de door de overheid opgestelde klimaatdoelstellingen.

Twaalf energie intensieve bedrijven werken samen aan duurzaamheid

In aansluiting op de duurzaamheidsdoelstellingen laat het project ook zien hoe bedrijven kunnen samenwerken om kosten te besparen en zodoende hun concurrentiepositie te verbeteren. Het Sloewarmte project is onderdeel van het Smart Delta Resources Platform: een bestaand samenwerkingsverband van twaalf energie intensieve bedrijven gevestigd in Zeeland.

Zij werken samen om tot slimme oplossingen te komen en om te onderzoeken hoe reststromen ingezet kunnen worden om internationaal de concurrentie nog beter aan te kunnen.

Deze twaalf bedrijven zijn gevestigd in de Zuidwest-Nederland en zijn verantwoordelijk voor 25% van het totale Nederlandse aardgasverbruik. Sloewarmte BV is onder andere tot stand gekomen met steun van Zeeland Seaports en Impuls Zeeland.

Meer over het Smart Delta Resources Platform
 


Verder naar de Partners van Sloewarmte